XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 16-18 października 2008 roku w Warszawie. Nasze spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii.
Program zjazdu obejmuje sesje naukowe, edukacyjne oraz cykl seminariów mających ułatwić zdobycie umiejętności koniecznych w postępowaniu z pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.

W programie zjazdu znajdą się sesje naukowe i dydaktyczne poświęcone następującym zagadnieniom:

W trakcie zjazdu odbędzie się seria warsztatów poświęconych praktycznym zagadnieniom związanym z opieką nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, takim jak:

Tę część programu szczególnie polecamy osobom będącym w trakcie odbywania specjalizacji z hipertensjologii lub ją planujących.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy XI Zjazdu PTNT będą mieli okazję nie tylko pogłębić i uzupełnić swoją wiedzę, ale także spotkać się z przyjaciółmi i poznać nowych w ciągle pięknej Stolicy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe


Tomasz Grodzicki
Prezes Polskiego Towarzystwa
Nadciśnienia Tętniczego


Zbigniew Gaciong
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego


Copyright © 2008 Via Medica
Strona pochodzi z serwisu www.11zjazdptnt.viamedica.pl.